Splošni pogoji poslovanja

Izkaznica podjetja

Go-Ga d.o.o., PE NalakirajNohte.si

Stritarjeva cesta 2, 1315 Velike Lašče

Matična številka podjetja: 5725543001

Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani

Številka: 2020/31618

Datum vpisa: 24. 9. 2020

Podjetje je zavezanec za DDV – ID številka za DDV: SI46241191

 

 1. Splošno
  Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino NalakirajNohte.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja podjetje Go-Ga d.o.o., Mala Slevica 58/B, 1315 Velike Lašče, ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

  Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

  S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.
   
 2. Dostopnost informacij
  Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
    • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
    • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
    • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
    • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
    • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
    • informacije o načinu plačila;
    • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
    • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
    • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
    • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.
   
 3. Načini plačila
  Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
    • z gotovino ob prevzemu (z odkupnino) – preko dostavnega podjetja GLS Slovenija,  Pošte Slovenije ali druge dostavne službe  (spletni ceni izdelka se prišteje strošek poštnine in pakiranja, odkupnine oz. plačila in nakazila ponudniku blaga, ki znaša  4,95 € (3,75 € + 1,20 €)
    • s kreditno kartico (Visa, Mastercard) preko varnega plačilnega sistema PayWiser:. Kupec je preusmerjen na varno stran sistema PayWiser, kjer opravi plačilo – v tem primeru se spletni ceni izdelka prišteje strošek poštnine in pakiranja, ki znaša 3,75 €
    • z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu – v tem primeru se spletni ceni izdelka prišteje strošek poštnine in pakiranja, ki znaša 3,75 €
    • s PayPal-om – v tem primeru se spletni ceni izdelka prišteje strošek poštnine in pakiranja, ki znaša 3,75 €
   
 4. Cene
  Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Registracija v sistem ni pogoj za nakup v spletni trgovini.

  Na spletno ceno so možni dodatki, glede na izbrani način plačila (glej točko 3).

  Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točko 3).Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

  Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

  Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

  Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:
    • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
    • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.
   
 5. Postopek nakupa
  1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe
   V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:
     • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
     • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
     • izbor izdelka za nakup;
     • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
     • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
     • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
     • izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);
     • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
     • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
   potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).
    
  2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila
   Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
     • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
     • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
     • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
     • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
     • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

   Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
     • spreminja izbrani način dostave izdelka;
     • spreminja izbrani način plačila ter
     • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.
    
  3. Naročilo sprejeto
   Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.
    
  4. Naročilo potrjeno
   Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7).
    
  5. Blago odpremljeno
   Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.
    
 6. Kupoprodajna pogodba
  Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
   
 7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga/izdelkov
  Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov nalakirajnohte@gmail.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek vračila blaga, stroške pakiranja in dostave ponudnika. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Postopek odstopa se izvede s pomočjo aplikacije VRAČILA, s katero kupec pridobi številko za vračilo nato pa izpolne obrazec za vračilo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Stroški dostave in vrnitve izdelka nosi kupec, ki je od pogodbe odstopil.

  Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov in obrazce dobite TUKAJ.

  Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, neuporabljeno in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

  Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe in vračila izdelka. Vračila vplačil vršimo z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil potrošnik.

  Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
   
 8. Odgovornost Trgovca za stvarne napake
  Postopek uveljavljanja stvarne napake:

  37 čl. Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu ZVPot)
  Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

  Napaka je stvarna:
    • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
    • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje,
    • ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
    • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
    • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

  Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

  37.a člen ZVPot
  Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

  Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

  Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

  Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

  Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

  37.b člen ZVPot
  Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

  Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

  Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

  37.c člen ZVPot
  Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali – blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali – vrne plačani znesek.

  V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

  Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
   
 9. Garancija
  Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije. Garancijski list mora vsebovati naslednje podatke:
    • firmo in sedež dajalca garancije;
    • firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
    • datum izročitve blaga;
    • podatke, ki identificirajo blago;
    • izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
    • ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
    • trajanje garancijskega roka;
    • za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
    • opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

  Artikli iz kategorij »UV/LED/CCFL lučke, Brusilniki, Sesalci prahu, Namizne luči, Sterilizatorji« imajo garancijo.. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini.

  Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

  Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu ali pa neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.
   
 10. Dostava
  Izdelki, ki so na zalogi, bodo poslani v dostavo v roku 48 ur, šteto od dneva dokončne potrditve vašega naročila. Dostavo izdelkov izvrši dostavno Pošta Slovenije predvidoma že naslednji delovni dan. Vkolikor izdelka trenutno ni na zalogi je to navedeno pri opisu izdelka. Čas dostave izdelkov v tem primeru znaša 4-7 delovnih dni.

  Z namenom da se lahko stranka pripravi na uspešen prevzem paketa bo stranka prejela sporočilo na elektronski naslov (ko bo pošiljka poslana v dostavo), SMS sporočilo na dan dostave in telefonski klic pred dostavo s strani GLS kurirja. V SMS in telefonskem klicu bo stranka obveščena tudi o višini odkupnine (v primeru odkupnine).

  Če naročenih izdelkov ne bomo mogli dostaviti v dogovorjenem času, vas bomo o tem obvestili, pri čemer bomo uporabili vaše kontaktne podatke, ki ste nam jih zaupali ob naročilu. V primeru dostave z odkupnino preko dostavnega podjetja Pošta Slovenije ali druge dostavne službe kupnino poravnate (z gotovino ali plačilnimi karticami) pri dostavni službi, ko prevzamete naročeni izdelek.

  Dostava izdelkov v druge države članice EU je možna po predhodnem dogovoru in izračunu cene dostave.

  Cena dostave je izpisana na koncu naročila in je podrobneje opredeljena glede na način plačila (glej točko 3).
   
 11. Varnost
  Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
   
 12. Varstvo otrok
  Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

  Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

  Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

  Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.
   
 13. Politika zasebnosti
  Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.
   
 14. Odgovornost
  Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 6).

  Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri GLS Slovenija oz. Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj z GLS Slovenija oz. Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.
   
 15. Pritožbe, spori in uporaba prava
  Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 051 311 766. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov nalakirajnohte@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

  Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

  Potrošnik (kupec) lahko svojo pritožbo pošlje odobrenemu organu za reševanje sporov TUKAJ.

  Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

  Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.
   
 16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.nalakirajnohte.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

  Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

  Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Sodražici dne 17.02.2021.
Nakupovalna košarica