PODATKI O
IZDELKU in opozorila

Naziv proizvoda:

Čistilo za čopiče

Namen uporabe:

  Čistilo za čopiče

Proizvajalec:

BEAUTY VITAL

Naslov proizvajalca:

Krzywa 4

64-920 Pila, Poland

Uvoznik:

Go-Ga Gordana KOZJEK s.p.

Kontaktni podatki uvoznika:

Mala Slevica 58/B 1315 VELIKE LAŠČE

Tel: 051 311 766 e-mail: nalakirajnohte@gmail.com

 
 
Sestavine izdelka po INCI*:  Ethyl Octan, Alkohol Izopropyl, Aqua
Opozorila: Sestavine izdelka lahko povzročajo
draženje oči, kože in dihal. V primeru draženja oči/kože izpirati z obilo vode
in poiskati zdravniško pomoč. Vnetljivo – ne uporabljaj v bližini odprtega
ognja. Hraniti izven dosega otrok.
Simboli nevarnosti:  H225, H319,
H336
Rok uporabe: 1dod atuma označenega na embalaži oz. 24 mesecev od datuma odprtja
izdelka
 
* INCI = Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin